Jadwal VIP

Daftar DokterSeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
dr. Aryani Sudharmono, SpKK(K), FINS-DV, FAADV14.00-19.00 (VVIP)21.00-00.0021.00-00.0021.00-00.0021.00-00.0014.00-21.00
dr. Yufanti Sujudi, SpKK, FINS-DV, FAADV17.00-19.00
dr. Eliza Miranda, SpKK, FINS-DV, FAADV14.00-17.00
dr. Puspita Ningrum, SpKK, FINS-DV14.00-16.0017.00-19.0014.00-16.0014.00-16.0016.00-18.00
dr. Mona Safira Haroen, SpKK14.00-16.00
dr. M. Akbar Wedyadhana, SpKK, FINS-DV15.00-16.0018.00-19.0018.00-19.0013.00-14.00
17.00-18.00
dr. R. Roger Aruan, SpKK14.00-16.00